K + K ELTEC , s.r.o. eltec.cz
 
¤  KABELOVÝ SERVIS  ¤ ¤  SLABOPROUDÉ ROZVODY  ¤ ¤  SILNOPROUDÉ ROZVODY  ¤
    ¤   O SPOLEČNOSTI    
    ¤   SLUŽBY  
    ¤   INTERNET    
    ¤   KONCESE    
    ¤   REFERENCE    
    ¤   KONTAKT    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SLUŽBY
 
 ¤ Poradenství
 Poradenská bezplatná služba zájemcům o nabízenou oblast služeb. Naši technici Vám
 poradí při řešení Vašich požadavků.
 
 ¤ Projektová dokumentace
 Projektová dokumentace se vypracovává na konkrétní zakázku. Projekt je zpracován
 podle platných předpisů a norem po prohlídce objektu a je výchozím podkladem pro
 dodávku materiálu a montáž zařízení.
 
 ¤ Cenová nabídka
 Zájemcům o některou z nabízených služeb zpracujeme cenovou nabídku dle Vašeho
 požadavku.
 
 ¤ Montáž a revize
 Kompletní montáž je prováděna podle platných norem a předpisů. Obsahuje
 namontování, odzkoušení, oživení, zkušební provoz systému, vyhotovení revizní
 zprávy, vyhotovení dokumentace skutečného provedení a zaškolení obsluhy.
 
 ¤ Servis a záruční doba
 Společnost K+K ELTEC, s.r.o. standardně zajišťuje záruční a pozáruční servis na uzemí
 celé ČR.
 Dnem předání do trvalého provozu začíná běžet záruční doba systému.
 Standardní záruční doba na dodávanou technologii činí 24 měsíců, na provedenou
 montáž činí 36 měsíců.
 
eltec.cz © 1999 - 2015
 O Společnosti  ¤  SLUŽBY  ¤  Internet  ¤  Koncese  ¤  Reference  ¤  Kontakt 
 

 

mapka

 

¤¤¤  K+K ELTEC, s.r.o. Smetanova 997 517 41 KOSTELEC nad Orlicí  ¤¤¤